Media

Ode In Black Gig Poster

Ode In Black Promo Picture

Ode In Black Logo

Kaaoszine News 27.4.2023

Imperiumi News 21.4.2023

Kaaoszine review 4.2.2018

Tuonela Magazine review 16.1.2018

Metalliluola 14.1.2018

Viikkosavo 3.1.2018

Savon Sanomat 28.12.2013

Alasatakunta 28.5.2013